Doç. Dr. ASIM BALCI

1971 yılında Çorum’un Osmancık ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Çorum’da tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı.

Öğrencilik yıllarında Cebeci, Samanpazarı, Ulus, Dışkapı ve Hamamönü'nde öğrenci yurtlarında ve evlerinde kaldı.

Öğrencilik sırasında ve sonrasında başta Milli Gençlik Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarında öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve eğitim içerikli çalışmalar yaptı. Bu sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev aldı.

1993 yılında Muğla Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl YÖK bursuyla lisans üstü eğitim almak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitti.

Yüksek lisansını 1996 yılında tamamladıktan sonra, doktora eğitimine başlayacakken 28 Şubat iradesinin zulmüyle burs süresi bitmeden Türkiye’ye çağırıldı.

Türkiye’ye döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında doktora yaptı. Doktora öğrenciliği esnasında Altındağ’da yaşadı.

Doktorasını tamamladıktan sonra 2002 yılında Muğla Üniversitesi'ne döndü ve öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında Ak Parti hükümetinin kurulmasıyla Sağlık Bakanlığı bünyesindeki dönüşüm sürecine katkı vermek amacıyla Bakanlığa çağrıldı. O yıllarda hastane ve ilaç kuyrukları, SGK (SSK) bünyesinde yaşanan sorunlar, sağlık kuruluşlarındaki dağınıklık gibi önemli sorunların çözümü için başlatılan projenin içinde yer aldı. Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla bilinen bu sürecin sonunda hastaneler birleştirildi, hasta ve ilaç kuyrukları ortadan kalktı ve sağlığa erişim kolaylaştı. Program belli bir aşamaya gelince ayrılarak 2006 yılında tekrar üniversiteye döndü.

2007 yılında bu kez e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu kurumlarının bu sürece uyumlu hale getirilmesi ve bürokrasinin azaltılması programı kapsamında TÜRKSAT’a davet edildi. TÜRKSAT bünyesinde 2010 yılına kadar yönetici olarak çalıştı.

2010 yılında yerel kalkınmanın teşvik edilmesi amacıyla Kalkınma Ajansları kurulunca Ankara’da bu hizmetleri yürütmek üzere Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Bu kapsamda Ankara’da yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla çalıştı. 

Ulucanlar’da Ankara Kent Müzesi ile Hamamönü’nde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin kurulması,

Altındağ’daki kadın girişimcilere yönelik olarak Hamamönü’nde Girişim Evi ve Atölyesi Projesi’nin (Galeri Engürü) hayata geçirilmesi,

Çocuk Dostu Ankara projesiyle Ankara’da çocukların gündelik hayatta karşı karşıya bulundukları risklerin azaltılmasına katkı sağlanması,

Altındağ’daki engelli bireylere yönelik olarak Ankara Engel Tanımaz, İmkan Verin, İmkansızı İsteyin, Öncü Ankara: Entegre Engelli Sporcu Destek Birimi, Erişilebilir Engelsiz Gören Hastane Projesi, Dislektik Bireylerin Profil Çıkarımı, Eğitim İhtiyaçları ve Bu Bireylere Hizmet Veren Birimlerin Eğitim İhtiyaç Analizi gibi projelerin yürütülmesine destek verilmesi,

Siteler esnafının sorunlarına yönelik olarak Siteler Mobilya Ürünlerine İlişkin Tüketici Algı Analizi, Siteler Mükemmeliyet Merkezi Yatırım Fizibilitesi, Ankara Sanal Mobilya Fuarı Uygulamasının Projelendirilmesi gibi projelere destek sağlanması,

Altındağ’da sportif etkinliklerin desteklenmesi amacıyla Sporun Gücü Zincirleri Kırıyor projesinin hayata geçirilmesi, Anafartalar Caddesinin ticari hayatının canlandırılması amacıyla Anafartalar Caddesi’nin Yeniden Kazanım Stratejileri projesinin desteklenmesi, Altındağ’daki tarihi ve turistik değerlerin tanınırlığının artırılması amacıyla Turizm Şehri Ankara’nın Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerinin Araştırılması ve Fizibilitesinin Yapılarak Fotoğraflanması projesinin desteklenmesi,

2013 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından dershanelerin kapatılması sürecine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na Müsteşar yardımcısı olarak atandı. Bu görevinde de özellikle dershanelerin kapatılma sürecinde önemli katkılar verdi.

2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter olarak atandı ve yaklaşık 5 yıldır bu görev süresince Ankara’nın genelinde birçok projenin yapılmasına ve çalışmaların etkin bir biçimde yürütülmesine katkı verdi.

Genel Sekreterlik görevinde iken de Altındağ’a özel bir ilgi gösterdi. Bu kapsamda Hacıbayram bölgesinin rehabilitasyonu ve restorasyonu, Ankara Kalesinde sokak sağlıklaştırma projesi, kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı yürütülmesi, ilçedeki cami ve tarihi eserlerin restorasyonu, fiziki altyapının tamamlanması, ulaşım sorunlarının giderilmesi, yeşil alanlarının artırılarak yeni rekreasyon alanlarının oluşturulması gibi çalışmaları yürüttü. İlçedeki dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik yardımların ulaştırılmasına özel önem verdi. Ayrıca ilçedeki gençlere ve kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlik alanlarının oluşturulması için çaba sarf etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunurken referandum sonrası yeniden yapılanma sürecinde Ak Parti Genel Merkez bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yerel Yönetimlerle Uyumlaştırılması Komisyonuna dahil oldu ve özellikle yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması konularında katkı verdi.